Vi ser ett kraftigt ökat intresse för våra system och lösningar som en direkt följd av invigningen av tankstationen i småländska Älghult i augusti. Tankstationen ska serva både tunga fordon och personbilar med grön vätgas från lokal vindkraft-el och var en historisk milstolpe för Metacon i vårt långsiktiga företagsbygge, kommenterar Christer Wikner, vd och koncernchef.

För hela vd-kommentaren, se delårsrapporten i sin helhet.

Kvartalet för koncernen juli-september 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 21,5 (21,8) MSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -16,9 (-12,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -19,6 (-21,2)* MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19,9 (-21,3)* MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,06)* SEK.

Perioden för koncernen januari–september 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 65,8 (54,9) MSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -44,6 (-23,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -52,7 (-52,9)* MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -53,4 (-53,2)* MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 (-0,18)* SEK.

*I Q4 2022 justerades principen gällande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag vilket resulterade i minskad avskrivning under 2022 av vilken 6,5 MSEK avser justering för Q3 2022 som vid jämförelse blir 2,0 MSEK och 19,5 MSEK för till och med september 2022 som vid jämförelse blir 10,4 MSEK.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Den 1 september meddelar Metacon om historisk invigning tillsammans med Uppvidinge Vätgas av Sveriges första självförsörjande vätgastankstation.

Denna rapport innehåller sådan information som Metacon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2023 kl. 08:00 CET.

Hämta delårsrapport Q3 2023 »

Hämta pressmeddelande (PDF) »

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon +46 (0)707 647389 eller e-post info@metacon.com

 

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta integrerade tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com