Pressmeddelande
Uppsala 2024-05-16

Metacon publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024

Vi har framgångsrikt säkrat upp både tillgång till världsledande teknologi och partners för vår satsning på att bli en ledande tillverkare av storskaliga, industriella elektrolysanläggningar, kommenterar Christer Wikner, vd och koncernchef.

För hela vd-kommentaren, se delårsrapporten i sin helhet.

Kvartalet januari–mars

  • Rörelsens intäkter uppgick till 8,3 (16,3) MSEK
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -14,5 (-12,7) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -17,2 (-15,4) MSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,2 (-15,5) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,05) SEK

Händelser under och efter kvartalet

  • Den 25 januari 2024 offentliggör Metacon ett exklusivt licensavtal med PERIC om rättigheter att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar.
  • Den 25 januari 2024 meddelar styrelsen i Metacon en förträdesemission av units om cirka 119 MSEK och offentliggör villkor för företrädesemissionen.
  • Den 20 februari 2024 offentliggör Metacon slutgiltigt utfall i förträdesemissionen.
  • Den 10 april offentliggörs att Mattias Jansson har anställts som Chief Financial Officer för Metacon AB (publ) med tillträde 1 juli 2024 och ersätter Göran Rasberg som planerar att gå i pension.
  • Den 7 maj offentliggörs ett partnerskap med Siemens om samarbete för utveckling av Metacons teknikportfölj och planerade fabrik för tillverkning av stora alkaliska elektrolysanläggningar.

Denna rapport innehåller sådan information som Metacon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.com

Hämta pressmeddelade här

Hämta delårsrapport här

Om Metacon

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

För ytterligare information se:
www.metacon.com | X: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab