Jag är stolt över att meddela att andra kvartalet är det mest framgångsrika i bolagets historia när det gäller intäkter. Detta är inte minst ett resultat av våra medarbetares hårda arbete och engagemang, vilket lett till lyckade försäljningar av olika alkaliska elektrolysörer och integrerade tankstationer samt vår första PEM-elektrolysör, kommenterar Christer Wikner, vd och koncernchef.

För hela vd-kommentaren, se delårsrapporten i sin helhet.

Kvartalet för koncernen april-juni 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 28,0 (20,5) MSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -15,0 (-4,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -17,7 (-15,3)* MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18,0 (-15,4)* MSEK.

Perioden för koncernen januari–juni 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 44,3 (33,0) MSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -27,7 (-10,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33,1 (-31,7)* MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -33,5 (-31,9)* MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,12)* SEK.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Den 19 april meddelar Metacon att dotterbolaget Helbio erhåller tre olika ISO-certifieringar.
 • Den 26 maj offentliggörs att Metacon tillsammans med Uppvidinge Vätgas inviger Sveriges första publika vätgastankstation för tankning av både tunga fordon och personbilar med vätgas producerad med el från ett eget vindkraftverk i augusti i Småland.
 • Den 31 maj meddelar Metacon att Pherousa Green Technologies AS (PGT), ett dotterbolag till Metacons dotterbolag Helbio S.A., designat och förbereder en beställning av upp till sex fartyg drivna på bränsle genom ammoniak vilket möjliggörs genom Helbios teknik som baseras på ammoniak-till-vätgas-reformering.

Denna rapport innehåller sådan information som Metacon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl. 08:00 CEST.