Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information.

Christer Wikner, President & CEO Metacon kommenterade årsrapporten: ”Metacons intäkter växte under 2022 med över 500% och vi har nu fullt ut tagit steget in i kommersiell fas med våra systemlösningar. Det är samtidigt mycket glädjande att se att vi ligger i absolut framkant i Europa inom både reformering och elektrolys för lokal fossilfri vätgasproduktion. Vårt projekt i Kempten, Tyskland kommer att visa vägen för biogasmarknadens möjligheter inom vätgas. Och i Småland slutför vi inom kort en av de första vindkraftkopplade integrerade tankstationerna för egenproducerad grön vätgas för både personbilar och lastbilar”

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon +46 (0)707 647389 eller e-
post info@metacon.com

Om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta integrerade tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke- fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.