Örebro, 18 maj 2022

Metacon publicerar årsredovisning för 2021 –150% intäktsökning och fyra kompletta affärsområden inom grön vätgas

Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information.

Christer Wikner, President & CEO Metacon kommenterade årsrapporten: ”Halvvägs in i 2021 tillträdde jag som ny vd för Metacon. Jag är mycket glad över den tillväxtplattform vi nu lyckats bygga inom det snabbväxande området grön vätgas. Dessutom mer än dubblar vi intäkterna på kort tid. Vi går nu mot slutet av vårt Year of Build och jag ser fram emot en expansiv fas framåt under kommande Year of Launch.”

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 Maj 2022 kl. 16:20 CEST.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/