Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information.

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post info@metacon.se

Hämta Metacons Årsredovisning för 2020 här »