Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har påbörjat processen för att byta marknadsplats för handel i Metacon-aktien, från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market. Avsikten är att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under tredje kvartalet 2022.

Styrelsen för Metacon gör en sammantagen bedömning att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en förväntad ökad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter. Listningen vid Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare utgöra en kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

”Vi är väldigt glada över att kunna meddela att vi nu påbörjat arbetet tillsammans med Nasdaq mot en introduktion på First North Growth Market. Att vi tar detta steg, samtidigt som vi stärker kassan med den garanterade emission vi precis meddelat, gör att vi inom kort skaffat oss en kraftfull plattform för tillväxt och värdeskapande i bolaget.”, säger Christer Wikner, verkställande direktör för Metacon.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2022 kl. 09:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

För ytterligare information se:

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande (PDF) »