Metacon och den tyska green tech-distributören Brennstoffzelle4home GmbH (B4H) har tecknat ett MoU för distribution och försäljning av Metacons Combined Heat and Power (CHP)-enhet ”H2PS-5” på den tyska marknaden och Metacon får sin första order på fem H2PS-5-enheter för leverans till B4H:s kunder

Metacon GmbH och B4H kommer så snart produkten erhållit certifiering för den tyska marknaden att inleda ett samarbete för försäljning, installation, service och eftermarknadsförsäljning i Tyskland av H2PS-5. B4H har mottagit beställningar från kunder på de första fem H2PS-5-enheterna för leverans efter mottagandet av den tyska produktcertifieringen.

Driven av marknadspotentialen och den ökande efterfrågan på rena energi- och bränslelösningar som till största möjliga del är oberoende av utlandet, utvecklas den vätgas- och vätgasrelaterade marknaden snabbt i Tyskland. I detta sammanhang beslutade Metacon redan tidigare om ett särskilt fokus på den tyska marknaden under introduktionen och den tidiga tillväxtfasen av produktlinjerna för CHP och vätgasgeneratorer.

Verksamheten i B4H, en del av B4H Green Energy SE, fokuserar på utveckling, tillverkning, distribution och installation av bränsleceller och andra energisystem i Tyskland. I detta sammanhang utvärderade företaget kraftvärmemarknaden i Tyskland förra året och drog slutsatsen att främst den vätgasrelaterade sektorn utvecklas snabbt, men att det finns brister när det gäller att tillgodose vissa marknadsbehov. Denna analys visade att produkten H2PS-5 som erbjuds av Metacon borde passa bra för detta marknadssegment i Tyskland och kunna stänga befintliga luckor.

Av dessa skäl har Metacon och B4H nu beslutat att samarbeta i Tyskland och utveckla en plan för hur man kan ta tillvara på en stor del av de tillgängliga möjligheterna på denna marknad. Arbetet med villkoren för ett distributionsavtal har påbörjats.

Vi är mycket glada över att i BH4 ha hittat en försäljningspartner för Tyskland som, förutom sin mångåriga erfarenhet inom kraftvärme och bränsleceller, också har ett omfattande försäljnings- och etablerat servicenätverk”, säger Dr Christian Hofmann, VD för Metacon GmbH.

Mr. Wolfgang Balthasar, Sales Director, B4H, kommenterade; “Vi är en etablerad distributör i Tyskland redan, för produkter inom mycket relevanta områden. Därför litar vi på vår förmåga att sälja och stödja dessa produkter och vi ser också att de fyller en lucka och möter ett viktigt behov på vår marknad. Vi ser fram emot att växa och etablera denna produktlinje på den tyska marknaden tillsammans med Metacon.

 

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 Maj 2022 kl. 13:05 CEST.

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

Om B4H

 

B4H är en tillverkare och produktoberoende serviceföretag samt en pionjär inom distribution av bränsleceller och bränslecellsvärmesystem och har sedan tidigare distribuerat hundratals system, vilket gör det till ett av de mest erfarna tyska företagen inom detta marknadssegment med sitt stora kunnande. B4H-tjänsten sträcker sig från konsultation på plats till ansökan om statligt stöd samt planering och professionell installation av nya bränslecellsbaserade system. Tillsammans med sina partners och kunder strävar B4H efter målen om ett skräddarsytt och holistiskt energikoncept samt ett snabbt och hållbart genomförande av energiomställningen.

 

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab