Metacon AB (publ) (Metacon) meddelar att det grekiska helägda dotterbolaget Helbio S.A (Helbio) byter namn till Metacon S.A. Samtidigt fullföljs integrationen av verksamheten i Metacons IT-, varumärkes- och finansiella plattform.

Helbio S.A. har sedan hösten 2021 varit ett helägt dotterbolag till Metacon som verkat under eget namn. Helbio som i dagsläget består av en organisation om ca 25 medarbetare i Patras, västra Grekland, innehar expertis, patent och andra immateriella rättigheter inom området katalytisk ångreformering för produktion av vätgas från ett flertal olika fossilfria ämnen och gaser såsom biogas (bio-metan), etanol och ammoniak. I och med namnbytet svetsas Metacon ihop tydligt som en internationell koncern under samma varumärke och förväntas öka både tydligheten mot marknaden och uppnå starkare samhörighetskänsla i hela organisationen och i Metacons befintliga och kommande satsningar.

Med namnändringen av Helbio till Metacon får vi nu en enhetlig varumärkesplattform för hela företaget vilket kommer att öka tydligheten mot marknaden och göra det lättare att fokusera våra resurser i marknadsföringen av våra produkter.”  säger Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.com