Metacon har, inom ramen för sitt partnerskapsavtal med PERIC Hydrogen Technology, framgångsrikt genomfört ett första utvärderingsprojekt för försäljning och affärsutveckling av PERIC:s elektrolysportfölj på den amerikanska marknaden. Metacon har utfört aktiv försäljningsverksamhet för elektrolysanläggningar i USA vilket resulterat i en order till PERIC Hydrogen Technology på en 5 MW elektrolysanläggning. Metacon erhåller en provision om ca 750 000 kronor (aktuell växelkurs) med direkt resultatpåverkan.

Marknaden för vätgas- och vätgasgeneratorer utvecklas snabbt i Nordamerika, vilket lett till att Metacon påskyndat marknadsutvärdering och utforskar strategiska möjligheter för en potentiell etablering på den amerikanska marknaden. Metacon har sedan en tid aktivt drivit försäljningsmöjligheter som nu resulterat i att PERIC Hydrogen Technology (PERIC) fått en order på en 5 MW pilotelektrolysanläggning i USA. PERIC Hydrogen Technology är en av världens största och mest beprövade tillverkare av elektrolys och vätgastankningsteknik (HRS). För närvarande har Peric ingen officiell distributionspartner i USA.

Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon sade: ”Den amerikanska marknaden för vätgasutrustning växer snabbt. Därför är vi mycket glada över att kunna visa vår högt värderade teknikpartner PERIC att vi kan bidra och leverera affärer även på den nordamerikanska marknaden. Den kunskap och kapacitet vi har byggt upp för att driva försäljningen av grön vätgasteknik i Europa skulle kunna replikeras på andra marknader med hög potential.”.

Yuguang Zhang, General Manager, PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd (PERIC), kommenterade; ”PERIC har under många år utvecklat en av världens starkaste och mest kompletta produktportföljer inom vätgasområdet. Vi tar nu ett lovande nytt steg i USA tillsammans med Metacon med detta pilotkontrakt på 5 MW, vilket förhoppningsvis leder till mer. Vi tror verkligen att våra produkter på detta område på ett betydande sätt kan bidra till omställningen till grön energi inom transport- och industrisektorerna och därmed till den enade globala kampen mot klimatförändringarna.”.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 Maj 2022 kl. 15:41 CEST.

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

Om PERIC Hydrogen Technologies

PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd (PERIC) är en ledande designer och tillverkare av vätgas- och syrgas-genereringsteknik genom vattenelektrolys och har sitt huvudkontor i Handan City, Hebei-provinsen, Kina. PERIC bedriver forskning, design, produktion, försäljning och service av vätgasutrustning samt allmän FoU inom vätgasenergiområdet. PERIC har sedan årtionden levererat lösningar för produktion och tankning av vätgas över hela världen och har hittills levererat mer än 1200 kompletta elektrolysanläggningar i världen.

För ytterligare information se:

 

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab