Metacon AB (publ) dotterbolag i Japan Metacon KK, har tecknat ett memorandum of understanding med den Japanska industrikoncernen Futamura Chemical Co., Ltd. avseende en gemensam utveckling av kraftgenereringssystem för vissa projekt i Asien och Mellanöstern. Målet är att integrera Helbio’s reformer i Futamuras vätgasbaserade system med PSA (Pressure Swing Adsorption) för kraftgenerering.

Futamura Chemical Co., Ltd. grundades 1950, initialt med fokus på tillverkning av aktivt kol. Koncernen har genom åren byggt upp en rad andra affärsgrenar. Futamura sysselsätter idag ca 1250 personer och omsättningen FY 2017 landade på 71,700 miljoner yen (~SEK 6 mdr)

“Vi är synnerligen stolta över möjligheten att tillsammans med Futamura utveckla en lösning för vätgasbaserad kraftgenerering. Asiatiska vätgasmarknaden växer i snabb takt och samarbetet med ett väletablerat bolag som Futamura ger oss ett footprint på den Asiatiska marknaden” säger Chris Tornblom, VD & Koncernchef Metacon AB.

Det ingångna avtalet innebär i sig inte någon beställning, men bolaget gör bedömningen att samarbetet kan börja generera intäkter inom en överskådlig framtid. Syftet är att detta MOU skall resultera i ett kommersiellt utvecklingsavtal mellan Metacon och Futamura.

Futamura President Yasuo Nagae and Metacon CEO Chris Tornblom at Futamura Chemical offices in Nagoya, Japan in April 2019

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 07:00 CET.

Ladda ner PM »