Metacons dotterbolag Metacon KK har mottagit en order från Notes Co., Ltd. i Nagano, Japan. Ordern omfattar ett 5 kW CHP system (H2PS-5) och huvudsakligen är för teständamål. Ordervärdet överstiger inte € 50,000

”Vi är mycket nöjda med ordern eftersom den är vår första i Japan för ett 5 kW kraftvärmesystem. Detta är också en bra referens för andra potentiella kunder ”, säger Masanori Miyake, VD Metacon KK.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 maj 2019 kl. 12:45 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »