Helbio Holdings har genomfört en nyemission på 1,5 miljoner euro. Metacon AB tecknade för hela beloppet och beviljades full tilldelning.

Som ett resultat emitterades 8 452 nya aktier till en teckningskurs på 177,47 euro. Efter nyemissionen består Helbio Holdings kapital av 163 406 aktier med ett nominellt värde på
1 euro vardera, vilket motsvarar ett totalt aktiekapital på 163 406 euro. Metacons ägande i Helbio Holdings uppgår till 58,87% efter nyemissionen. Helbio Holdings S.A. äger 100% av Helbio S.A.

”Vi är synnerligen tillfreds med resultatet av nyemissionen, vilket medför att vi kan stärka upp R&D, produktion och produktutveckling, samt bidrar till att vi har adekvata resurser inför förestående kommersialisering av våra produkter.” säger Xenophon Verykios, VD för Helbio.


För ytterligare information
, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2020 kl. 15:10 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »