Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio inlett ett fördjupat samarbete med Schweizbaserade företaget WattAnyWhere genom att ingå ett exklusivt partneravtal för leverans och vidareutveckling av Helbios etanolreformer till WattAnyWhere’s off-grid snabbladdstationer för batterielektriska fordon.

WattAnyWhere (”WAW”) har tillsammans med Helbio utvecklat en banbrytande elgenerator (Genset) som baseras på vår unika lösning för reformering av etanol till vätgas. Etanol är en fossilfri förnyelsebar råvara som finns att tillgå i stora mängder efter att E85-bränslet för personbilar tappat i betydelse. Samtidigt finns etanol sedan länge i den formen distribuerad till flertalet bensinmackar runt om i världen och stora kommersiella satsningar på etanolproduktion står inför betydande utmaningar. Med WAW:s Genset-lösning får etanolproducenterna tillgång till en helt ny tillväxtmarknad för etanol.

WAW:s Genset är en innovativ produkt som producerar el på plats för möjliggörande av snabbladdning av batterifordon. Med fler och fler batterifordon i trafik, kommer behovet av laddstationer att öka i en takt som inte alltid kommer att kunna hanteras av befintlig eldistribution. Ägare av batterifordon upplever redan idag att det inte alltid finns tillräcklig tillgång till el för att kunna snabbladda sina bilar när det behövs som mest. Med WAW:s Gensets kommer laddstationer att ha tillgång till el oberoende av när tillgången till el är låg eller till och med obefintlig och även när den är som dyrast.

För att skapa goda förutsättningar för partnerskapet har WAW erhållit en exklusivitet för europamarknaden med option till utökning om verksamheten utvecklas positivt. Metacon har förbehållit sig rätten till alla användningsområden för etanolreaktorn som inte omfattas av partnerskapets exklusivitet.

En Genset kan fungera helt off-grid och kan placeras i områden där en batteribil normalt inte kan laddas. WAW ser även andra användningsområden för sina Gensets som kan kopplas upp på lokala elnät (”Microgrids”) när elen inte behövs för laddning av batterifordon. Även värme och vatten, som är restprodukter från en Genset, kan användas lokalt.

Med partnerskapet får Metacon tillgång till en ny och viktig marknad som ger oss möjlighet att producera och få avsättning för vår etanolreformeringsteknologi. Att på detta sätt säkerställa möjligheten att framöver kunna leverera etanolreformers till WAW innebär att Metacon öppnar upp ytterligare ett affärsområde för vår patenterade katalytiska reaktorteknologi.

”Det här är en verkligt innovativ och unik systemlösning som tar Metacon in i batterifordonsmarknaden på riktigt. För oss, att ge oss in i en satsning på fortsatt utveckling av vår etanolreaktor, har det varit viktigt att säkerställa att vi hittar rätt marknadskanal och en framtida avsättning och intäkter för dessa produkter. Genom partnerskapet med WAW har vi nu ett nära samarbete med en kund som under en lång tid framöver har förutsättning att belägga vår verksamhet med löpande ordrar, med initialt lägre volymer under de första åren, men därefter i en förväntat snabbt stigande omfattning,” kommenterade Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

Didier Roux, VD för WattAnyWhere kommenterade; “Jag är glad och förväntansfull över att vi nu har skapat ett långsiktigt affärspartnerskap som möjliggör kommersialisering och uppskalning av försäljningen av vår unika fossilfria off-grid snabbladdningsstation och kraftgenerator.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.com

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 Nov 2023 kl. 15:45 CET.

 

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon +46 (0)707 647389 eller e-post info@metacon.com

 

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

För ytterligare information se:
www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

 

Hämta pressmeddelande (PDF) »