Metacon har genom sitt tyska dotterbolag Metacon GmbH ingått ett samarbetsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd (PERIC) för leverans av Metacons portfölj av vätgastankstationer (HRS) i Europa, inklusive EU, EFTA och Storbritannien.

Den europeiska HRS-marknaden utvecklas snabbt kopplat till ökande marknadsbehov och en snabbt mognande bas av tillgängliga vätgasdrivna tunga och lätta fordon. Även i Sverige har det skett ett genombrott den senaste tiden i antalet aviserade HRS-projekt. Sverige går från dagens ”handfull” med tankningsalternativ för kunder, till att under de närmaste åren nå i storleksordningen 50 distribuerade tankstationer för vätgas. Med tanke på vätgaslastbilarnas och personbilarnas långa räckvidd, köld-oberoende och mycket snabba tankningstid, kommer denna utveckling att möjliggöra en mycket viktig första fas för vätgas som den framtida möjliggöraren av både klimat- och kundorienterade hållbara transporter.

Enligt avtalet kommer Metacon att använda PERIC:s mångsidiga och beprövade sortiment av lösningar och utrustning för vätgastankning. Under de senaste olympiska vinterspelen i Peking var t.ex. PERIC en ledande partner för att tillhandahålla tankningskapacitet till de 800 vätgasbussar som betjänade de olympiska spelen.

Metacon kommer att ha rätt att sälja HRS-lösningarna under eget varumärke och branding och kommer aktivt att delta i vidareutveckling eller anpassning till Metacons kunders behov i Europa.

Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon sade: ”Den europeiska marknaden för vätgastankstationer har börjat växa och vi förväntar oss att den kommer att växa snabbt under många år, drivet av den accelererande gröna energi- och bränsleomställningen. Vi är mycket glada över att kunna utöka vårt partnerskap med PERIC för elektrolysörer till att nu även omfatta HRS-området. PERIC är en av världens ledande aktörer inom tillverkning av vätgassystem och tillsammans ser vi en möjlighet att möta de framväxande behoven på den nordiska och europeiska marknaden”.

Yuguang Zhang, General Manager, PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd (PERIC), kommenterade; ”PERIC har under många år utvecklat en av världens starkaste och mest kompletta produktportföljer inom vätgasområdet. Vi tar nu ett viktigt nytt steg i Europa tillsammans med Metacon på den växande HRS-marknaden. Vi tror verkligen att våra produkter på detta område kan bidra på ett betydande sätt till den gröna energiomställningen inom transportsektorn och därmed till den globala kampen mot klimatförändringarna”.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 Mar 2022 kl. 15:00 CET.

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

Om PERIC Hydrogen Technologies

PERIC Hydrogen Technologies Co, Ltd (PERIC) är ett helägt dotterbolag till Purification Equipment Research Institute of CISC och har sitt huvudkontor i Handan City, Hebei-provinsen. PERIC bedriver forskning, design, produktion, försäljning och service av vätgasutrustning samt allmän FoU inom området vätgasenergi.

Additional  information may be found at

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab