Metacon i samarbete med sin distributör och EPC-partner Hydroholding har skrivit kontrakt för leverans av ytterligare en demonstrations-HRS för vätgastankning i Slovakien. Detta är en följd av leveransen av den första demonstrations-HRS som beställdes tidigare under året. Kontraktsvärde är 2,1 MSEK till nuvarande EUR-SEK-växelkurs.

Den europeiska marknaden för vätgastankning utvecklas snabbt, kopplat till ökande marknadsbehov och en mognande bas av tillgängliga vätgasdrivna tunga och lätta fordon. Metacon och Hydroholding har fått ny order på en mindre HRS-lösning för tankning av FCEV:s med vätgas på 350 bar. Efter den första beställningen tidigare under 2022 har ytterligare en beställning på en liknande enhet nu gjorts för att stödja utvecklingen av vätgasmarknaden i Slovakien samt visa för att upp tillgängligheten av vätgas-tankningsteknik för allmänna transporter.

Enligt avtalet kommer Metacon att leverera en fullt ut containeranpassad mikro-HRS med kompressionsmodul, dispensermodul och kontrollkonsol. Till denna mikro-HRS kommer Hydroholding fortlöpande att leverera vätgas samt diverse tjänster.

Johan Berggren, Head of Sales, Metacon sade i en kommentar: ”Den europeiska marknaden för vätgastankstationer har börjat växa och vi förväntar oss att den kommer att växa snabbt under många år, drivet av den accelererande gröna energi- och bränsleomställningen. Detta är vår andra HRS i en serie av stationer till Hydroholding i Slovakien och till den mycket intressanta centraleuropeiska marknaden”.

Marek Roth, General Manager, Hydroholding kommenterade; ”Hydroholding, tillsammans med vår huvudpartner Metacon, kommer att leverera ytterligare en vätgastankstation i Slovakien. Vi är glada över att vi kan vara en del av utvecklingen av denna blomstrande marknad i vår region och delta i omställningen av olika industrier till ett mer hållbart och koldioxidneutralt tillstånd. Ytterligare anläggningar bör följa i framtiden, inklusive större HRS och teknik för produktion och lagring av vätgas.”

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2022 kl. 15:00 CET.

 

För ytterligare information, kontakta Johan Berggren, Head of Sales, Metacon på telefon +46 (0)73 500 7136 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

Om Hydroholding

Hydroholding är en leverantör av vätgasrelaterad teknik och en systemintegratör. Med en stark ledningsbakgrund i verksamheten för traditionella bensinstationer strävar Hydroholding efter att erbjuda nyckelfärdiga lösningar på den snabbt växande marknaden för alternativa bränslen, med specialisering på vätgas i hela sin produktionscykel – från produktion, genom lagring och transport, till distribution via HRS.

För ytterligare information se

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »