Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) tillsammans med sin distributör och EPC-partner Hydroholding har skrivit kontrakt för leverans av en integrerad 1 MW PEM elektrolysör och vätgastankstation med kapacitet om 400 kg per dag. Det totala kontraktsvärdet för Metacon uppgår till 3,9 MEUR (cirka 43 MSEK vid nuvarande EUR-SEK växelkurs). Anläggningen planeras att sättas i drift i början av 2024.

Efterfrågan på grön vätgas som bränsle för olika typer av fordon fortsätter att växa över hela Europa och Metacon har tillsammans med partners möjlighet att spela en nyckelroll i denna expansion. Efter en avslutad offentlig upphandling kommer Metacon, genom sin distributions- och EPC-partner Hydroholding i detta projekt att leverera en kostnadseffektiv, integrerad 1 MW PEM-elektrolysör och tankstation med 350 bars dispenseringstryck till en ännu ej namngiven kund i Slovakien.

Leveransen inkluderar komplett containeriserad elektrolys-, kompressions-, lagrings-, dispenserings-, verktygs- och kylutrustning för hela systemet, vilket visar på Metacons förmåga att skräddarsy och leverera komplexa nyckelfärdiga lösningar inom vätgasområdet.

Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon: ”Vi är mycket glada över att tillsammans med Hydroholding fortsätta att visa på framgångsrikt försäljningsarbete i Slovakien, en mycket intressant tillväxtmarknad för vätgas. Behovet av att kunna tillverka eget fossilfritt bränsle till Europas framtida fordonstrafik är outtömligt och vi står precis i början av en långsiktigt expansiv marknad”.

Marek Roth, General Manager, Hydroholding kommenterade: ”Detta integrerade system för produktion, lagring och spridning av grön vätgas via HRS kommer att visa upp teknologins potential i verkligheten och kommer att vara det första av detta slag i vår region. Vi tror att det kommer bli hörnstenen för vidare utveckling av den vätgasrelaterade marknaden och kommer också positivt att öka allmänhetens medvetenhet om denna alternativa energikälla, som framtidens energibärare”.

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2023 kl. 15:45 CET.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland.

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

 

Hämta pressmeddelande (PDF) »