Metacon i samarbete med sin distributör Hydroholding har fått kontrakt på leverans av en första demonstrations-HRS för vätgastankning i Slovakien.

Den europeiska HRS-marknaden utvecklas snabbt, kopplad till ökande marknadsbehov samt en snabbt mognande bas av tillgängliga vätgasdrivna tunga och lätta fordon. Metacon och Hydroholding kommer att leverera en kostnadseffektiv mikro-HRS-lösning för tankning av FCEVs med vätgas på 350 bar till åkeri-entreprenören DaliTrans.  Denna Mikro-HRS är den första stationen i en planerad serie av tre demonstrationsstationer som ska sättas in i Slovakien under finansiering av den slovakiska innovations- och energimyndigheten (SIEA).

Enligt avtalet kommer Metacon att leverera en fullt ut containeranpassad mikro-HRS med kompressionsmodul, dispensermodul och kontrollkonsol. Till denna mikro-HRS kommer Hydroholding fortlöpande att leverera vätgas samt diverse tjänster. Mikro-HRS kontraktsvärde är 1,9 MSEK till nuvarande EUR-SEK-växelkurs och enheten kommer att driftsättas i oktober 2022.

Johan Berggren, Head of Sales, Metacon sade i en kommentar: ”Den europeiska marknaden för vätgastankstationer har börjat växa och vi förväntar oss att den kommer att växa snabbt under många år, drivet av den accelererande gröna energi- och bränsleomställningen. Detta kommer att bli vår första HRS i en förväntad serie av stationer till Hydroholding i Slovakien och till den mycket intressanta centraleuropeiska marknaden”.

Marek Roth, General Manager, Hydroholding kommenterade; ”Hydroholding kommer tillsammans med vår huvudpartner Metacon att leverera en av de första vätgastankstationera i Slovakien. Vi är glada över att vi kan vara en del av utvecklingen av denna blomstrande marknad i vår region och delta i omställningen av olika industrier till ett mer hållbart och koldioxidneutralt tillstånd. Ytterligare anläggningar bör följa i framtiden, inklusive större HRS och teknik för produktion och lagring av vätgas.”

För ytterligare information, kontakta Johan Berggren, på telefon +46 (0)73 500 7136 eller e-post info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 13:10 CET.

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

Om Hydroholding

Hydroholding är en leverantör av vätgasrelaterad teknik och en systemintegratör. Med en stark ledningsbakgrund i verksamheten för traditionella bensinstationer strävar Hydroholding efter att erbjuda nyckelfärdiga lösningar på den snabbt växande marknaden för alternativa bränslen, med specialisering på vätgas i hela sin produktionscykel – från produktion, genom lagring och transport, till distribution via HRS.

Additional information may be found at

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab