Pressmeddelande
Örebro, 27 april, 2022

Metacon har i samarbete med EPC-partnern GISAB (Gällivare Industriservice AB, del av Jernbro) ingått avtal med ett värde om cirka 56 MSEK till dagens valutakurser, för leverans av två elektrolysbaserade och helt integrerade tankstationer (HRS) för grön vätgas till Botnia Hydrogen AB.

Botnia Hydrogen, grundat av Zelk Energy AB, har ingått avtal om köp av två vätgastankstationer integrerade med elektrolysbaserad vätgasproduktion från Metacon. Stationerna, som har kapacitet att tanka 200 och 400 kg vätgas per dag med 350 och 700 bar, kommer att ligga i Piteå och Arvidsjaur i norra Sverige. GISAB kommer att tillhandahålla den nyckelfärdiga leveransen beträffande anläggningsarbete för stationerna och får ett långsiktigt serviceavtal (LTSA) för underhåll av systemen. Byggnation av anläggningarna är planerad att påbörjas i slutet av 2022 och båda stationerna beräknas vara i drift under våren 2023.  Zelk Energy har beviljats offentliga medel från Naturvårdsverkets program Klimatklivet som man allokerat för användning i Botnia Hydrogen tillsammans med privata investeringar.

De nya gröna vätgastankstationerna levereras som nyckelfärdiga anläggningar enligt standardmässiga kommersiella villkor. Vidare har Metacon erhållit möjlighet att och har ingått avtal om att göra en investering om 5,5 MSEK i utbyte mot cirka 16% av ägandet i Botnia Hydrogen. Investeringen ska genomföras före utgången av augusti 2022.

”Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal tillsammans med vår strategiska partner GISAB. Ordern visar förtroende för Metacons förmåga att leverera HRS anpassad till kallt klimat och att vår partnerstruktur kan konkurrera framgångsrikt på den snabbväxande gröna vätgasmarknaden. Vi förväntar oss ett stort långsiktigt behov av grön vätgas i norra Sverige. En mindre ägarandel i Botnia Hydrogen ger oss även en unik möjlighet att bygga praktisk kunskap om denna typ av gröna vätgasprojekt i början av denna framtida tillväxtmarknad.” sade Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon.

Boris Lindberg, VD för GISAB kommenterade; ”Med vår erfarenhet från installation och driftsättning av vätgasanläggningar och vår lokala närvaro är vi den perfekta partnern till Botnia Hydrogen.  Kontraktet visar att Metacon, GISAB och Jernbro kommer att vara en ledande aktör i utvecklingen av elektrolysområdet”.

Zelk Energy AB:s VD Joachim Karthäuser kommenterade: ”Botnia Hydrogen är först i pipelinen av projekt som utvecklats av Zelk Energy i norra Sverige. Zelk Energy är mycket nöjda med samarbetet med Metacon och GISAB, som har stöttat projektet genom hela utvecklingsfasen.  Det här är början på ett långsiktigt samarbete.”

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 Apr 2022 kl. 13:30 CET.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

Om GISAB och Jernbro

Gällivare Industriservice (GISAB) är ett ledande företag inom industriellt underhåll och projekt i Norrbotten med en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och 100 anställda. GISAB erbjuder allt från service och underhåll och komplexa projekt till långsiktiga partnerskap för industrikunder, främst inom stål- och gruvindustrin. www.gisab.net

Jernbro lndustrial Services är Sveriges ledande företag inom industriellt underhåll och projekt och omsätter 1,4 miljarder kronor. Varje dag, året runt, hjälper vi svensk industri och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Med starkt ingenjörskunnande och praktisk kompetens inom underhåll och andra tekniska discipliner som mekanik, el, automation och energi bidrar vi till utvecklingen och effektiviteten i kundernas verksamhet och därmed också till ökad konkurrenskraft. Vi finns lokalt och nära våra kunder på ca 30 platser, där våra 900 medarbetare har specifik kunskap om de olika processerna och utmaningarna. Bland våra många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom teknik, fordon, gruvor, stål, livsmedel, energi, trä, papper, massa samt vatten och avlopp.

Om Zelk Energy AB (publ)

Zelk Energy är projektutvecklare inom vätgas- och cirkulär ekonomi. Där det är möjligt använder Zelk industriell spillvärme för att producera el för vätgasproduktion. Detta innebär att vätgas skapas där det kommer att användas, vilket eliminerar behovet av att lagra och transportera vätgasen från anläggningar för produktion till där transportlösningar finns. Zelk använder spillvärme för att stödja andra värmeanvändare, såsom växthus och fjärrvärmenät. Zelk arbetar med kommuner för att införa vätgasbaserade transporter som bilar, sopbilar, långdistanstruckar, gruvutrustning, traktorer, fartyg och tåg.

För ytterligare information se:

 

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab