Metacons Helbio-enhet har undertecknat ett samarbetsavtal (MoU) med DEDA, PowerCell och Soluforce för att skapa en ”Hydrogen Village” demonstrations- och testpark för innovativa vätgasbaserade energisystem.

Detta MoU etablerar ett samarbete mellan de fyra företagen som syftar till att utveckla projektet mot ett ”Hydrogen Village”. I projektet kommer flera tekniska energilösningar med gas som huvudresurs, reformering av gasen till vätgas och elproduktion för hushåll via bränsleceller att utvärderas och testas. Det första Hydrogen Village-projektet har som mål kvantifiera fördelar relaterade till energieffektivitet, minskning av växthusgasutsläpp och andra miljöparametrar.

Planen är att hela projektet ska hålla en hög grad av automatisering och ha begränsat eller inget behov av att personal involveras i verksamheten. Styrmjukvara och systemautomatisering för uppstart, drift och stopp ska fungera utan behov av användaringripande och därmed resultera i ett autonomt och automatiskt system. Övervakning av verksamheten är planerad att utföras på distans. DEDA kommer att spela en central rollen för projektets möjliggörande och parterna kommer också gemensamt att söka statligt och annat ekonomiskt stöd.

För att möjliggöra övergången till en framtida hållbar vätgasekonomi kommer det att krävas konkret och praktisk handling från nyckelaktörerna inom energisektorn. Jag är därför oerhört glad över att se detta initiativ från DEDA, den största nationella energigasleverantören i Grekland, som visar ledarskap på vägen mot modeller för icke-förorenande och klimatvänliga samhällen.” kommenterade Christer Wikner, President & CEO, Metacon.

Mr. Marios Tsakas, VD för DEDA sade i ett uttalande ”Vi är förväntansfulla över möjligheterna inom detta område och mycket nöjda med det partnerskap vi lyckades skapa för att gå mot att förverkliga Hydrogen Village-konceptet. Det är tydligt att utsikterna för nya lösningar inom ”Gas to Hydrogen to Electric” erbjuder fantastiska möjligheter för vätgas som källa till både bränsle för fordon och el för samhällen, oberoende av elnätet”.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.se

Om DEDA

DEDA grundades 2017 som ett dotterbolag till det nationella gasbolaget DEPA Infrastructure S.A. (DEPA, www.depa.gr). DEDA äger, utvecklar, driver och underhåller gasdistributionsnäten i större delen av Grekland, vilket säkerställer en ekonomisk, tillförlitlig, säker och oavbruten energiförsörjning. Med en plan för att bygga ut en 1,8 km lång vätgasanpassad rörledning är DEPA involverat i en mängd olika vätgastekniker för att stödja de nationella målen för nettonollutsläpp. DEPA och därmed DEDA befinner sig för närvarande i en pågående privatiseringsprocess och kommer enligt planen att bli en del av det europeiska energiföretaget Italgas, en stor italiensk gasdistributör, som också är aktivt involverad i innovativa vätgasprojekt https://www.italgas.it/en/group/our-key-projects/experimenting-with-hydrogen/

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och producerar bränslecellstackar och system för stationära och mobila applikationer med en energitäthet i världsklass. Bränslecellerna drivs av vätgas, rent eller reformerat, och producerar el och värme utan utsläpp annat än vatten. Eftersom stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, kan de enkelt anpassas till alla kunders behov. PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Aktien (PCELL) har varit föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 2014. www.powercell.se 

Om Soluforce

SoluForce är skapare av och en teknologisk ledare inom högtryckssystem för flexibla komposit-rör (FCP eller RTP) för vätgasapplikationer. SoluForce FCP har certifierats för vätgasapplikationer upp till 42 bars driftstryck – unikt inom området för vätgastransporter och först globalt. Med betydligt lägre CO2 fotavtryck jämfört med alternativ har denna färdiga pipelinelösning en stor påverkan på genomförbarheten av (grön) vätgas och en mer hållbar energimix. www.soluforce.com

Additional  information may be found at

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab