Metacon AB (publ) tillkännager en viktig milstolpe i sin globala expansionsstrategi genom att ingå ett Memorandum of Understanding (MoU) syftande till ett strategiskt partnerskap med det kinesiska bolaget PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd, en världsledande tillverkare av bland annat storskaliga elektrolysbaserade vätgasgeneratorer (elektrolysörer). MoU:t innebär att Metacon och PERIC har fastställt principerna för ett tillverknings- och försäljningsavtal som ger PERIC rätt att för den kinesiska marknaden tillverka och sälja Metacons vätgasgeneratorer (HHG-system) baserade på Metacons patenterade reformeringsteknologi. Det avtal som detta MoU syftar till kan ge Metacon både en stark volymtillverkare för samtliga Metacons marknader och en försäljningspartner på en av världens största vätgasmarknader.

Det planerade strategiska partnerskapet innebär att Metacon ger PERIC en så kallad Original Equipment Manufacturer (OEM) licens för tillverkning av Metacons avancerade vätgasgeneratorer för framställning av vätgas från olika icke-elektriska energikällor som till exempel biogas, etanol, ammoniak med mera. I den mån ett slutligt avtal kan träffas kommer PERIC erhålla tillverknings- och försäljningsrätten för Metacons HHG-system på den expansiva kinesiska marknaden, vilken redan idag är den största vätgasmarknaden i världen.

Kina är det land i världen som har högst utbyggd produktion av vätgas och har flest tankstationer för vätgasdrivna fordon, idag cirka 10 gånger fler än närmast följande land. Enligt China Hydrogen Alliance ska produktionen av fossilfri vätgas i Kina öka från en procent till 15 procent av den totala produktionen av vätgas i Kina fram till 2030. För att nå dessa mål har Kina satt av mer än USD 42 miljarder (cirka SEK 440 miljarder). Behovet av fossilfri vätgas växer kontinuerligt och genom ett samarbete med Metacon kan PERIC komplettera sin egen elektrolytiska teknologi med Metacons reformeringsteknologi. PERIC kan därmed i likhet med Metacons strategi adressera olika delar av vätgasmarknaden och erbjuda en lösning för vätgasproduktion till kunder oavsett specifika förutsättningar.

Förutsatt att samarbetet kommer på plats möjliggör detta för Metacon att snabbt etablera sig på den kinesiska marknaden utan att behöva investera i egen tillverkningskapacitet eller bygga en separat försäljningsorganisation i Kina. Metacon kommer kunna fokusera på att tillverka kärnkomponenterna, bland annat den centrala patenterade reaktorn där den katalytiska reformeringen till vätgas sker. Därmed kan Metacon fokusera på att säkerställa serietillverkning av reaktorer av högsta kvalitet och utveckling av de tekniska innovationer som kännetecknar Metacons produkter.

Genom de överenskomna principerna förbehåller sig Metacon rätten att tillverka och leverera reaktorerna till PERIC, som sedan kommer att montera dessa och sätta samman kvalitetssäkrade HHG-system med hög kapacitet för den kinesiska marknaden.

Metacon tar med detta MoU ett viktigt steg mot att kunna ingå ett banbrytande avtal för att nå ut till världens största vätgasmarknad, flera gånger större än den europeiska marknaden och en marknad som är svår att få tillgång till för icke-kinesiska leverantörer. Det är svårt att tänka sig en bättre partner för detta än PERIC med deras 60-åriga erfarenhet av vätgasteknologi och stora befintliga produktionsförmåga för liknande produkter.”  säger Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

Mr. Yuguan Zhang, CEO, PERIC Hydrogen Technologies säger i en kommentar; ”Vi ser stora möjligheter för Metacons reformer-system på den kinesiska marknaden. PERIC har lång erfarenhet av teknologi för vätgasproduktion och rening och en av världens bästa produktionsanläggningar. Kopplingen till PERIC:s portfölj av vätgastankstationer och Kinas utbyggnad av infrastruktur är också relevant.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.com

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 Nov 2023 kl. 11:45 CET.

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

Om PERIC Hydrogen Technologies

PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. är ett helägt dotterbolag till Purification Equipment Research Institute of CSSC. PERIC har sitt huvudkontor i Handan City i Hebei-provinsen. PERIC är huvudsakligen engagerat i forskning, design, tillverkning av vätgasgenereringssystem, samt användning av och forskning och utveckling inom vätgasenergi. För närvarande har PERIC 360 professionella tekniker, 6 driftsättnings- och bearbetningsverkstäder, med en total byggyta på 21 500 kvadratmeter. Den årliga produktionskapaciteten är 350 uppsättningar vätgasgeneratorer av alkalisk typ och 120 uppsättningar vätgasgeneratorer av PEM-typ och betydande uppskalningsprojekt av produktionskapaciteten pågår.

Hittills har PERIC producerat och sålt mer än 1000 elektrolysbaserade vätgasgenereringssystem och mer än 400 uppsättningar vätgasreningssystem, PSA Hydrogen Rich gasreningssystem och vätgasgenereringssystem genom metanol-krackning, med ett kumulativt produktionsvärde på mer än 3 miljarder yuan. PERIC har exporterat till mer än 30 länder och regioner som Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ostasien, Sydasien, Sydostasien och Afrika. Efter mer än 60 år av ihållande och stabil utveckling har ett komplett sortiment av vätgasutrustning byggts upp.

För ytterligare information se:
www.metacon.com | X: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande (PDF) »