Metacons styrelse har beslutat att erbjuda en förlängning av det kontrakt som gått ut vid årsskiftet 2020 för VD Carl Christopher Tornblom. Avtalet förlängs tillsvidare, parallellt med att man påbörjat arbetet med att finna en efterträdare. Bolaget har anlitat Mercuri Urval för att bistå med rekryteringsprocessen.

“För mig är det en självklarhet att fortsätta som VD för Metacon tills styrelsen har funnit en lämplig efterträdare. Vi ser ett kraftigt ökat intresse för bolagets produkter och behöver en person med bredare industriell erfarenhet än vad jag själv har för att leda Metacon genom den accelererade kommersialiseringsfasen.

Jag har under mina snart 3 år som VD haft en fantastiskt intressant resa. I dess inledande fas var vätgas för mig och många andra blott ett begrepp. Idag är vätgas känt för de flesta och kommer utgöra en viktig del i energimixen att uppnå de klimatmål som satts. Även om jag framgent inte kommer att vara lokförare av det vätgasdrivna tåg jag beskrev inför emissionen så ser jag med spänning fram mot att få fortsätta den resa vi påbörjat genom en annan operativ roll inom bolaget”, säger Chris Tornblom VD Metacon.

”Chris Törnblom har gjort ett gediget arbete sedan bolagets börsnotering med såväl finansiell som operativ utveckling. Vi är nu överens om att nästa fas kräver en annan ledarprofil för att vidareutveckla bolaget till att bli en ledande internationell koncern med fokus på vätgas och dess applikationer”, säger Ingemar Andersson Styrelseordförande i Metacon AB.


För ytterligare information
, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2021 kl. 08:00 CET.


Kort om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på

https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »