Metacon har genom sitt dotterbolag Helbio fått en första order från det Schweizbaserade företaget WattAnyWhere för att utveckla ett etanol-till-vätgas reformeringssystem för användning i WattAnyWhere’s off-grid laddningsstationer under utveckling. Ordervärdet är 58 000 euro.

Transportsektorn är en av de största utsläpparna av växthusgaser globalt och under stor press att ställa om till mer hållbara och klimatvänliga tekniska lösningar. Medan Metacons kärnteknologi inom grön vätgas som bränsle håller på att växa fram som ett av de viktigaste framtida alternativen för stora delar av transportmarknaden, har marknaden för batteri-elektriska fordon (BEV) redan vuxit till att ta en betydande position inom fordonsindustrin, särskilt inom konventionell biltrafik.

Då fordonstillverkarna idag snabbt omvandlar sina portföljer och lanserar nya BEV-modeller i hög takt, finns det växande oro och utmaningar för hur kunderna kommer att kunna ladda dessa bilar på önskade platser och tillräckligt snabbt när antalet fordon ökar. Både grön elproduktion och elnätsinfrastruktur innebär idag mycket större utmaningar än utrullningen av nya fordon.

WattAnyWhere’s lösning innebär ett alternativt och kompletterande sätt att skapa snabbladdning av elfordon utan behov av nätuppbyggnad eller uppgraderingar av el-infrastruktur. Med hjälp av befintliga förnybara bränslen som etanol syftar WattAnyWhere-stationerna till att möjliggöra grön, off-grid EV-laddning både på nya platser och på befintliga tankstationer. Lösningen är således perfekt anpassad till och kompletterar den befintliga tanknings-infrastruktur som redan byggts för att stödja biltrafik för människor över hela världen sedan nästan ett sekel.

Metacons Helbio-enhet har betydande erfarenhet såväl som immateriella rättigheter för den typ av utveckling som krävs för konstruktionen och kommer att utveckla och tillverka reformer-enheten som omvandlar etanol till vätgas för vidare reaktion i bränsleceller för att generera el för laddning.

”Metacon har redan en stark position som leverantör av teknologi och system för den gröna vätgasbaserade transportsektorn. Men denna order markerar inträdet för oss som framtida leverantör även till den stora och snabbväxande marknaden för batteridrivna fordon över hela världen. Det befintliga elnätet och tillgången på grön el innebär många utmaningar för batteri-elbilsmarknaden. WattAnyWhere’s lösning, som använder tillgängliga förnybara bränslen som etanol för lokal laddning, har potential att bli ett kraftfullt komplement till den konventionella ladd-infrastrukturen”, kommenterade Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

Didier Roux, VD för WattAnyWhere kommenterade: ”Med beställningen av det första etanol-reformersystemet från Metacons Helbio-enhet tar vi ett spännande steg mot att förverkliga vår unika lösning för off-grid, distribuerad och snabb elbils-laddning praktiskt taget var som helst. Tekniskt sett är det en perfekt match mellan WattAnyWhere och Metacon och våra framtidsutsikter för länder som Sverige där etanol redan finns på de flesta befintliga bensinstationer är mycket spännande”.


För ytterligare information,
kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 Nov 2021 kl. 15:15 CET.


Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustri och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »