Det schweiziska företaget WattAnyWhere (WaW) beställer sitt andra reformeringssystem från Metacons dotterbolag Helbio, för omvandling av etanol-till-grön vätgas. Systemet kommer att användas för on-site produktion av elkraft utan anslutning till elnätet, det vill säga off-grid. Producerad el kommer att användas i laddstationer för laddning av elbilar (BEV). Den nya beställningen kommer som en följd av Metacons tidigare lyckade leverans till WaW av ett mindre system. Denna order blir nu en del i WaW:s uppskalning som en aktör med kommersiella elbilsladdstationer. Ordervärdet uppgår till cirka 193 000 EUR. Leverans planeras till fjärde kvartalet 2023.

Dagens transportsystem är till allra största del fossilberoende och påverkar klimatet och miljön genom att skapa och påskynda global uppvärmning genom växthuseffekten. Transportsektorn är under stor press att ställa om till mer hållbara och klimatvänliga tekniska lösningar. Medan Metacons kärnteknologi inom grön vätgas som bränsle håller på att växa fram som ett av de viktigaste framtida alternativen för stora delar av transportmarknaden, har marknaden för BEV redan vuxit till att ta en betydande position inom fordonsindustrin, särskilt inom konventionell biltrafik.

Då fordonstillverkarna idag snabbt omvandlar sina portföljer och lanserar nya BEV-modeller i hög takt, finns det växande oro och utmaningar för hur kunderna kommer att kunna ladda dessa bilar på önskade platser och tillräckligt snabbt när antalet fordon ökar. Både grön elproduktion och elnätsinfrastruktur innebär idag mycket större utmaningar än utrullningen av nya fordon.

WattAnyWhere’s lösning innebär ett alternativt och kompletterande sätt att skapa snabbladdning av elfordon utan behov av nätuppbyggnad eller uppgraderingar av el-infrastruktur. Med hjälp av befintliga förnybara bränslen som etanol som redan idag finns distribuerad och tillgänglig på de flesta tankstationer, syftar WattAnyWhere-stationerna till att möjliggöra grön, off-grid EV-laddning både på nya platser och på befintliga tankstationer. Lösningen är således perfekt anpassad till och kompletterar den befintliga tanknings-infrastruktur som redan byggts för att stödja biltrafik för människor över hela världen sedan nästan ett sekel.

Metacons Helbio-enhet har betydande know-how såväl som immateriella rättigheter för den typ av utveckling som krävs för konstruktionen och kommer att tillverka och installera reformer-enheten som omvandlar etanol till vätgas för vidare reaktion i bränsleceller för att generera el för laddning.

Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon: ”Det är mycket glädjande att se att vi nu tar nästa stora steg i samarbetet med WattAnyWhere och uppskalningen av denna transformativa teknologi. Genom att utnyttja de mycket stora och väl distribuerade mängder av förnybar etanol som redan finns i Europa som råvara till produktion av grön vätgas, kan vi bidra med vår lösning rakt in i den mycket snabba tillväxten och de stora utmaningar som finns inom den batterielektriska transportsektorn”.

Didier Roux, VD för WattAnyWhere kommenterade: ”Det står klart att både utbyggnaden av elektrifieringen och grön elproduktion som är tillräcklig för att möta den växande batterielfordonsmarknaden har betydande utmaningar. Därför är vi oerhört glada över att nu ta nästa steg mot praktisk demonstration av vår förnybara energibaserade off-grid BEV snabbladdningsstation”

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2023 kl. 13:05 CET.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland.

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

Hämta pressmeddelande (PDF) »