Metacon publicerar idag första utgåvan av ett nyhetsbrev under namnet ”Insights” som planeras att utges kvartalsvis. Insights 1 finns att läsa på https://metacon.se/sv/metacon-insights-1/

Planen är inte att fortsättningsvis distribuera Insights via pressmeddelande och vi uppmanar därför alla som är intresserade av att ta del av detta framåt att registrera sig på https://metacon.se/sv/prenumerera-pa-vart-nyhetsbrev/

Syftet med Insights är som framgår av ingressen:

”För er som är intresserade av vätgasbranschen i allmänhet och av Metacon i synnerhet, tror vi att det kan vara intressant att ibland få höra om saker som rör vår verksamhet i stort och som inte bara är relaterat till sådant som vi är skyldiga att meddela. Vi vill därför börja dela med oss av våra erfarenheter, sådant som händer i vår vardag och sådant som vi fångar upp runt om i världen som berör vätgasutvecklingen i våra samhällen. Vi har valt att kalla det för ”Metacon Insights”.”

 

 

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon +46 (0)707 647389 eller e-post info@metacon.com

 

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com