Metacon AB (publ) medverkar i två olika program på årets Almedalsvecka i Visby. Tisdag 5 juli medverkar Metacons vd Christer Wikner på Vätgas Sveriges program ”En balanserad energidebatt”. Onsdagen 6 juli arrangerar Metacon ett seminarium med titeln ”Den gröna vätgasrevolutionen är här” inom ramen för Energiföretagens ”Arena Energi 2022”. Förutom Metacons vd Christer Wikner deltar Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget, Hans Kreisel, vd Nordion och Per Rosenqvist, vd Statkraft Hydrogen Sweden.

Sammankomsten hos Vätgas Sveriges ”Arenan för vätgas” som Metacon medverkar i är den 5 juli kl. 09:00 – 09:45 på Glassmagasinet, Skeppsbron 2. Moderator är Björn Aronsson, Verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Metacons program onsdagen 6 juli inom Arena Energi 2022 hålls i ”Klosterlängan” vid ruinen, Stora Torget kl. 10:30 – 11:15. Moderator är Marie Brodin, Chef för Kommunikation och Samverkan vid Örebro Universitet och styrelseledamot i Metacon.

”Det är ofantligt roligt att Almedalsveckan är tillbaka på riktig igen efter några digitala år och att grön vätgas under tiden snabbt avancerat som en viktig möjliggörare av omställningen till en framtida icke-fossil energi och transportsektor. Jag ser fram emot att få diskutera dessa frågor med olika parter på plats i Visby”, säger Christer Wikner, verkställande direktör för Metacon.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2022 kl. 09:50 CEST.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

För ytterligare information se:

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab