Metacon AB sagt upp avtalet med Mangold Fondkommission AB om uppdrag som likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin har varit att säkerställa likviditeten i aktien samt minska volatiliteten.

Likviditeten i aktien har under en längre tid visats sig vara mycket god, varför behovet av en likviditetsgarant inte längre bedöms finnas.

Mangold Fondkommission AB kommer fortsätta som likviditetsgarant fram till den 26 februari 2021.


För ytterligare information
, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten alstrar vätgas. Vätgasen kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via sitt intressebolag Water2H2, erbjuds marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom elektrolys.

Ytterligare information finns på
https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Hämta pressmeddelande »