Metacon AB (publ) meddelar att Hanna Holtz Wärenfeldt anställts som Chief People Officer med tillträde i april 2024.

Hanna Holtz Wärenfeldt kommer närmast från en roll som chef för det verksamhetsnära HR-stödet inom Uppsala Kommun och ingår i HR-direktörens ledningsgrupp. Hon har tidigare haft rollen som Utvecklingsledare och HR-Chef inom samma organisation och som personalchef inom företag i logistiksektorn. Hanna kommer att ingå i Metacons ledningsgrupp med övergripande HR-ansvar och med uppgift att utveckla både Metacons internationella organisation, ledarskap och företagskultur.

Vi är väldigt glada att Hanna Holtz Wärenfeldt vill ingå i vårt team och vara med på vår resa. Hanna är en uppskattad chef och ledare med en bred bakgrund där hon har jobbat med utveckling av organisationer, chefer och medarbetare inom olika befattningar. Gemensamt för Hannas chefsroller har varit att arbeta såväl strategiskt som operativt vilket kommer att tillföra Metacon nya värdefulla perspektiv på vår tillväxtresa. Jag vill önska Hanna varmt välkommen till Metacon”, säger Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.com

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

För ytterligare information se:
www.metacon.com | X: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab