Metacon AB meddelade idag att Bo Carlsson har utsetts till Chief Operating Officer med start 1 september. Bo Carlsson kommer att ta ansvar för affärsutveckling, operativa aspekter och produktion. Bo bidrar med en kombination av affärsutveckling verksamhetseffektivisering och produktionskompetens. 

Innan han kom till Metacon var han projektledare på Alfred Nobel Science Park. Innan detta var han fyra år på Sapa Profiler där han hade olika ledande befattningar inom affärsverksamhet och produktion. Före Sapa Profiler arbetade han på ESAB AB över 20 år, där han hade olika befattningar, till början inom Design R&D och slutligen som Managing Director för ESAB Welding Equipment AB. Han läste maskinteknik vid Linköpings universitet. Dessutom har han genomgått flera management kurser i Oxford, England.

”Vi är mycket glada över att välkomna Mr. Bo Carlsson till Metacon-teamet,” kommenterade Chris Tornblom VD för Metacon AB. ”Som COO kommer han hantera alla aspekter inom den operativa verksamheten och produktion. Vi anser att hans starka operativa ledarkunskaper och produktionserfarenhet kommer att vara ett bra komplement i vår ledningsgrupp.”


För ytterligare information
, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 10:50 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner PM »