Metacon AB (publ) inleder samarbete med Inderes (www.inderes.se) för löpande tjänster kring uppdragsanalys. Detta samarbete syftar till att tillhandahålla högkvalitativa uppdragsanalyser om Metacons aktie. Resultatet av de genomförda uppdragsanalyserna kommer att publiceras och göras tillgängliga på www.inderes.se med över 70 000 aktiva medlemmar samt på sociala medier via Inderes och i Financial Hearings kanaler. Den första analysen är planerad att göras under fjärde kvartalet 2023. I samband med detta avslutar Metacon samarbetet med Aktiespararna med omedelbar verkan.

Huvudsyftet med övergången till Inderes analysplattform och tjänster är primärt:

1) Öka investerarnas medvetenhet om Metacon

2) Hjälpa investerare att bättre förstå Metacon

3) Skapa en kommunikationskanal mellan investerarna och Metacon

4) Förbättra prisbildningen och likviditeten i Metacons aktie

 

 

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon +46 (0)707 647389 eller e-post info@metacon.com

 

Om Inderes

Inderes kopplar samman investerare och noterade bolag, med syftet att demokratisera informationen på finansmarknaderna. Inderes hjälper över 400 Nordiska noterade bolag att bättre betjäna sina aktieägare. Inderes Nordiska ”community” består av över 70,000 aktiva investerare.

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

Hämta pressmeddelande (PDF) »