Paneldiskussion om framtidens vätgas inom transportsektorn. Samtalet kastade ljus över vätgasteknikens transformativa potential och tog upp klimatmål och hälsoproblem inom transportbranschen.