Metacon AB meddelade idag att företaget har ingått ett avtal med Hynion AS, där Hynion kommer att hyra en vätgasreformer från Metacon. Reformern, även tidigare kallad AutoRe-enheten, kommer att ha kapacitet att producera cirka 40 Nm3 vätgas per timme. Uppgraderad biogas kommer att användas som råvara för vätgasproduktionen.

Hynion betalar en månatlig fast avgift på 20.000 NOK baserat på ett genomsnittligt kapacitetsutnyttjande på 80%. I händelse av ökad kapacitet kommer Metacon att få ytterligare 500 NOK per månad per % ökad kapacitet – vilket ger en maximal månatlig betalning på 30.000 NOK för 100% kapacitetsutnyttjande.

Leverans är satt till Q3 2020, och enheten kommer att installeras på Hynions vätgastankstation i Høvik, Oslo eller på någon annan plats enligt Hynions preferenser. Den initiala hyresperioden är 12 månader och kan förlängas vid ömsesidigt avtal.

”Detta representerar ett viktigt steg i vårt MoU med Hynion och att lansera världens första vätgastankstation med en integrerad produktion av vätgas från befintlig biogasinfrastruktur”, säger Chris Tornblom, VD & Koncernchef för Metacon.

”Vi är mycket nöjda att detta hyresavtal har undertecknats som en uppföljning av vår MoU. Biogas kan bli en viktig källa för vätgasproduktion, och med denna enhet kan vi verifiera de operativa och ekonomiska parametrarna för on-site produktion på en av våra vätgasstationer. Det finns ett växande intresse för vätgasinfrastruktur, eftersom både lätta och tunga vätgasbilar börjar komma ut på marknaden”, säger Ulf Hafseld, VD för Hynion AS.


För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 mars 2020 kl. 12:35 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »