Helbio SA, dotterbolag till Metacon AB, har erhållit en order från Prudensco Ltd (Bangalore, Indien) på två kraftvärmeenheter Prometheus-5 (P-5).

Den ena enheten kommer att användas som en yttre kraftenhet (APU) med biogas som bränsle. Den andra enheten kommer att nyttjas som en kraftvärmeanläggning med naturgas som bränsle. En av enheterna kommer att förses med vattenåtervinningssystem vilket innebär att det inte finns något behov av extra vattenförsörjning under drift. Kraftvärmenheterna kommer att installeras hos två stora indiska företag. Det ena företaget är verksamt inom telekommarknaden och det andra inom energiförsörjningsbranschen. Kontraktsvärdet överstiger inte 100 000 Euro.

Xenophon Verykios, VD i Helbio SA kommenterar: ”Det är ett nöje att arbeta tillsammans med framtidsinriktade kunder som Prudensco Ltd., som riktar sig mot telekomindustrin som för närvarande använder sig av dieselgeneratorer för sin energiförsörjning. I Indien finns det hundratusentals telecomstationer i områden där det inte finns något elnätverk och även där elnätet existerar är det vanligtvis ganska opålitligt. Därför bedömer vi att det finns en stor marknad i Indien för våra system. ”

Carl Christopher Tornblom, koncernchef för Metacon AB kommenterar: ”Denna order ger oss ytterligare förtroende för att vår huvudprodukt Prometheus-5 kan möta kraven på den växande vätgasmarknaden”.

 

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

 

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl. 16:10 CET.

Ladda ner PM som PDF »