Med anledning av den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) upprättat ett tilläggsdokument som finns tillgängligt på Metacon hemsida, www.metacon.se.

Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med företrädesemissionen av aktier till allmänheten i juni 2022. Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänd av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument.

Metacon har tidigare fått ett preliminärt och villkorat besked av Nasdaq om att bolaget uppfyller noteringskraven, med sedvanliga villkor och förbehåll. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 26 september 2022 under kortnamnet META.

Rådgivare
Metacon har i samband med genomförandet av listbytet anlitat Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.

Certified Adviser
Metacon har utsett Aktieinvest AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. +46 8 506 517 03, CA@aktieinvest.se

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/