Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har fått sin ansökan om notering av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market godkänd. Sista dag för handel med Bolagets aktier på NGM Nordic SME är den 23 september 2022 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market sker den 26 september 2022 under kortnamnet META.

Metacon har, som tidigare kommunicerat, slutfört en företrädesemission av aktier till allmänheten med en teckningslikvid uppgående till cirka 139 MSEK. I samband med företrädesemissionen kommunicerades att Bolaget hade för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har idag erhållit slutligt godkännande för upptagande till handel av sin aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Första dag för handel är måndag den 26 september 2022. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet META och med ISIN-kod SE0003086214.

”Vi går nu in i en ny och mycket spännande fas i Metacons historia. Genom medlen från nyemissionen innan sommaren och med den nya listningen på Nasdaq, kan vi skapa bättre förutsättningar för framtida utveckling av företaget och accelerera vår internationella expansion”, kommenterade Christer Wikner, verkställande direktör för Metacon.

 

Rådgivare

Metacon har i samband med genomförandet av listbytet anlitat Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.

Certified Adviser

Metacon har utsett Aktieinvest AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. +46 8 506 517 03, CA@aktieinvest.se

 

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/

För ytterligare information se:

www.metacon.com | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande (PDF) »