Metacon lägger ytterligare ett intensivt kvartal bakom sig. Vi fortsätter att leverera på vår strategi och aktivitetsnivån är hög genom hela verksamheten. Vi närmar oss successivt målet avseende vår viktigaste milstolpe; att ha certifierade och kommersiella produkter för den globala marknaden.

Några viktiga delmål som vi nått under kvartalet är:

  • Helbio erhöll den slutliga rapporten från EU-kommissionen med godkännande av projektet Prometheus5 avseende utvecklingen av ett 5kW kraftvärmesystem, en innovativ, miljövänlig och effektiv lösning för kraft- och värmeproduktion med användning av vätgas och bränsleceller. Helbio klarade kraven framgångsrikt och fick därmed hela bidragsbeloppet.
  • Metacon investerade 1,5 miljoner EUR i Helbio och ökade sitt ägande till 56,63%
  • Metacon KK (Japan) fick en order att leverera en reformer och bränslecell till Adsorption Technology, som är ett helägt dotterbolag till Futamura group.

”Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för oss och vi fortsätter att stärka våra positioner på de marknader där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas. ”, säger Christopher Törnblom, VD på Metacon.

Metacon Q3 2019 »

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08:00 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab