Metacon har idag avslutat teckningen av företagets incitamentprogram med teckningsoptioner som beslutades på årsstämman 8 juni.

Samtliga 6 500 000 teckningsoptioner som erbjudits till nyckelpersoner och ledande befattningshavare i kategori 1-3 enligt stämmobeslutet har tecknats.

2 500 000 teckningsoptioner reserveras för framtida rekryteringar.

De nu tecknade optionerna ger vid fullt utnyttjande en maximal utspädning om 2,8%.

”Vi är glada över det stora intresset för incitamentprogrammet och den tro på företagets möjligheter framåt som detta återspeglar”, säger Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.


För ytterligare information,
kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.se


Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Vätgas kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via intressebolaget Water2H2, erbjuds även marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys.

.

Ytterligare information finns på

www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »