Pressmeddelande
Karlskoga, 28 juni 2018

Metacon AB fortsätter att stärka sin organisation genom att utse Mats W. Lundberg till ny styrelseledamot.

I samband med Metacon’s årsstämma den 27 juni 2018, tillträdde Mats W. Lundberg som ny ledamot i styrelsen för Metacon. Mats, född 1974, är idag hållbarhetsspecialist inom Sandvik Materials Technology och sitter i styrelsen för Sandvik AB. Mats är välkänd som föredragshållare om vätgas, bränsleceller och vätgasdrivna fordon och varit avgörande för att driva igenom att Sandviken nu har en vätgastankstation och flera bränslecellsbilar ägs av kommunen och Sandvik Materials Technology.

”Metacon genomgår en stor förändring och påbörjat kommersialisering av sina produkter. Mats W. Lundberg har en gedigen erfarenhet av teknologiutveckling och varit en pådrivare för vätgas som energikälla. Det ger honom en utmärkt erfarenhetsbas att bidra till att utveckla Metacon’s verksamhet ytterligare”, säger Ingemar Andersson, styrelseordförande för Metacon.

”Metacon är ett intressant och spännande bolag med möjligheten att bli världsledande inom produktion av vätgas. Jag har lång erfarenhet från denna sektor och ser fram emot att bidra till Metacon’s fortsatta tillväxt och framgång”, säger Mats W. Lundberg, ny styrelseledamot i Metacon.

För Metacon AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta Chris Tornblom, VD i Metacon per telefon på +44 7827 509544 eller email info@metacon.se

 

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se

Ladda ner som PDF »