Metacon AB dotterbolag Metacon KK har utsett Ken-ichi Neriukawa och Koji Matsuura som nya styrelseledamöter. I samband med detta lämnar Mr. Neriukawa sin roll som VD för Metacon KK och ersätts av Masanori Miyake.

”Vi är glada över att Matsuura-san och Miyake-san har anslutit sig till Metacon,” säger Carl Christopher Tornblom, VD & koncernchef för Metacon AB. ”Vi finner det gynnsamt och tacksamt över att ha sådana kompetenta personer att hjälpa oss i vårt arbete att växa på den japanska marknaden. Deras kunskaper inom PSA (Pressure Swing Absorption: Hydrogen purification system) att vara synnerligen värdefullt för oss.”

Miyake kommenterade: ”Jag är exalterad över att börja arbeta med Metacon KK, en innovatör inom vätgas och göra min del för att hjälpa företaget uppnå sina mål och bli en betydande aktör på vätgasmarknaden, i Japan och globalt”

Om Koji Matsuura

Mekanisk ingenjör med 13 års erfarenhet inom MHI: s centrala laboratorium, utveckling och design av testutrustning för olika vätskebearbetningsmaskiner, såsom gasturbiner, ångturbiner, flygmotorer.

18 års erfarenhet av utrustning för trycksvingningsadsorption (PSA), samt ansvarig för upphandlingar hos ett japanskt kemikalieföretag.

Om Masanori Miyake

Kemisk ingenjör med 38 års erfarenhet inom kemiska anläggningsdesign, PSA-design, forskning och utveckling av PSA-system, i synnerhet vätgassystem och försäljning av utrustning hos ett japanskt kemikaliebolag.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019 kl. 10:00 CET.

Ladda ner PM som pdf »