Metacons dotterbolag Helbio meddelar idag att det kraftvärmesystem som tidigare pressmeddelats den 11 april 2019 och den 25 november 2019 är nu installerat och i drift.

Helbio tillkännager att installationen och idrifttagandet av ett H2PS-5-system varit framgångsrikt. Kraftvärmesystemet är installerat på huvudkontoret för EDA (Attiki Natural Gas Distribution Company), som ligger i Lycovrisi, en förort till Aten.

Systemet körs på naturgas och den producerade elektriska kraften levereras till elnätet via DC / AC-konverterare. Systemets drift är baserad på reformerad vätgasproduktion via ångreformering av naturgas med en låg temperatur PEM-bränslecell.


För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »