Metacon

Kalendar

Datum för finansiella rapporter och övriga aktiviteter.

22 maj 2019
Kvartalsrapport Q1

11 juni 2019
Årsstämma

22 augusti 2019
Kvartalsrapport Q2

7 november 2019
Kvartalsrapport Q3

2019-02-21
Bokslutskommuniké 2018

2018-11-05
Kvartalsredogörelse Q3 2018

2018-06-27
Årsstämma 2018