KALENDER2018-12-18T14:09:08+00:00
Metacon

Kalendar

Datum för finansiella rapporter och övriga aktiviteter.

21 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018

22 maj 2019
Kvartalsrapport Q1

11 juni 2019
Årsstämma

22 augusti 2019
Kvartalsrapport Q2

7 november 2019
Kvartalsrapport Q3

2018-11-05
Kvartalsredogörelse Q3 2018

2018-06-27
Årsstämma 2018

HEAD OFFICE

METACON AB , Dammbrovägen 1 , SE- 691 50 Karlskoga , Sweden

Phone: +46 586 740080

INVESTMENT CONTACT

Slavica Djuric, Economics &  IR

Phone: +46 76 765 47 33
Email: slavica.djuric@metacon.se