Metacon

Kalendar

Datum för finansiella rapporter och övriga aktiviteter.

21 februari 2020
Bokslutskommuniké

20 maj 2020
Delårsrapport Q1, 2020

20 maj 2020
Årsredovisning 2019

9 juni 2020
Årsstämma

27 augusti 2020
Delårsrapport Q2, 2020

19 november 2020
Delårsrapport Q3 2020

2019-11-07
Kvartalsrapport Q3

2019-08-22
Kvartalsrapport Q2

2019-06-11
Årsstämma

2019-05-22
Kvartalsrapport Q1

2019-02-21
Bokslutskommuniké 2018

2018-11-05
Kvartalsredogörelse Q3 2018

2018-06-27
Årsstämma 2018