Igår invigde landshövdingen i Kronobergs län, Maria Arnholm, Sveriges första publika vätgastankstation med lokalt producerad grön vätgas från egen vindkraft. Anläggningen är placerad i småländska Älghult i Uppvidinge kommun. Invigningen ägde rum tillsammans med Metacon och Uppvidinge Vätgas inför drygt 200 ditresta vätgaspionjärer, däribland företrädare för Volvo Lastvagnar. Metacons målsättning i projektet har varit att driva innovation och möta behoven i det växande vätgassamhället. Invigningen i Älghult markerar startskottet för fortsatta satsningar inom vätgasinfrastruktur för person- och lasttransporter och en möjlighet att visa upp våra och våra samarbetspartners innovativa insatser och starka samhällsengagemang för en fossilfri transportsektor och framtid.

Projektet är ett stort och konkret framsteg för att i större skala kunna minska användningen av fossila bränslen. Vid tankstationen i Älghult erbjuds nu tankning av grön vätgas för både tunga transporter och personbilar.

Det som gör denna tankstation unik är dels att vätgasen produceras i en egen elektrolysör som byggts i nära anslutning till tankstationen, dels att elektrolysören får sin elektricitet från ett närliggande vindkraftverk. Uppvidinge Vätgas blir på detta sätt helt självförsörjande och någon vätgas behöver inte köpas in och transporteras till tankstationen från andra leverantörer. Här kan därför både lastbilar, bussar och personbilar tankas med grön vätgas i Älghult, utan att belasta det svenska elsystemet.

Invigningsdagen förgylldes genom närvaro av landshövdingen i Kronobergs län, Maria Arnholm, som klippte band och invigde anläggningen inför mer än 200 intresserade besökare. Besökarna fick ta del av förevisningar av anläggningen samt ett seminarium om olika vätgassatsningar som pågår i Sverige. Föreläsare var Björn Aronsson, VD på Vätgas Sverige, Niclas Johnson, Försäljningschef Sverige för Volvo Lastvagnar. Fredrik Wigelius, Försäljningschef för Toyota Sverige, Magnus Sahlin, VD för Trelleborgs Energi, som delade med sig av sina tankar och kunskaper rörande vätgasens framtid, behovsbild och potential som ett viktigt framtida klimatneutralt fordonsbränsle. Den delade passionen och entusiasmen för vätgas som en nyckel till miljövänliga transporter speglade deltagarnas gemensamma vilja att göra skillnad för vår miljö och framtida samhällen. Thorbjörn Bennesved för Uppvidinge Vätgas och Christer Wikner, VD för Metacon berättade om vätgasens betydelse för deras företag och produkter och för det fossilfria samhället.

Under invigningsdagen hade vi förmånen att visa upp och demonstrera de senaste innovationerna inom både vätgasdrivna fordon med Volvo Lastvagnars bränslecellslastbil som huvudnummer. Men även batterielektriska lastbilar från både Volvo och Scania demonstrerades i sin tänkta funktion som transportlastbilar för vätgas inom anläggningen. På personbilssidan visade Toyota upp flera exemplar av sin hyllade bränslecellsbil Mirai.

Den nu invigda anläggningen i Älghult är en del av Metacons satsning på mindre skalbara enheter för platsbaserad vätgasproduktion. Anläggningen kan enkelt byggas ut genom att fler elektrolysörer och tankstationer adderas. Liknande anläggningar från Metacon kan enkelt anpassas till den lokala tillgången på grön el från ett eller flera vindkraftverk, men även andra el-källor som till exempel en solcellspark eller lokala mindre vattenkraftverk kan användas för lokal elproduktion, och självklart går det även ta el genom uppkoppling till elnätet.

Anläggningen i Älghult visar även upp möjligheten att enkelt transportera vätgasen mellan produktionsenheten och tankstationen, vilket ger möjlighet för enkel leverans av lokalproducerad vätgas till ett antal tankstationer utplacerade där de bäst behövs. Metacon producerar även anläggningar som med vår egen reformeringsteknologi kan omvandla fossilfri metangas (Biogas) eller etanol för att på liknande sätt på plats producera grön vätgas, utan behov av extern elektricitet. Drivgasen kan till exempel framställas av restprodukter från lantbruk, livsmedelsindustrin, avloppsreningsanläggningar med mera.

Jag är oerhört glad och stolt över att vi nu har uppfört och invigt denna banbrytande anläggning och hedrad av närvaron av alla besökare inklusive landshövdingen och ledande fordonstillverkare med vätgasfordon som Volvo Lastvagnar och Toyota. Detta är bara början på en spännande och viktig framväxt av vätgasmarknaden. Och vad vi har hört från besökarna under dagen borgar det för att vi kan få vara med i många kommande projekt i Sverige och utomlands”, kommenterar Christer Wikner, vd för Metacon.

Bränslecellsdrivna elektriska lastbilar kommer att vara lämpliga för långa sträckor, där laddinfrastruktur saknas eller laddtiden utgör ett hinder, som komplement till batterielektriska lastbilar, och kommer under andra halvan av detta decennium. Det behövs tankningsinfrastruktur för vätgas för tunga fordon och vi på Volvo Lastvagnar är mycket glada över Metacons och Uppvidinge Vätgas satsning här i Småland. De är pionjärer och vi är stolta över att vara med och inviga denna satsning på hållbara transporter”, säger Niclas Johnson, försäljningschef, Volvo Lastvagnar Sverige.

Thorbjörn Bennesved, Uppvidinge Vätgas kommenterar: ”Som entreprenör inom skogstransporter i tredje generationen är det ett stort ögonblick att jag tillsammans med mina partners i Uppvidinge och Metacon nu får se första delen av vår vision realiseras. Vi kan inte bygga de fordon vi behöver men vi kan bygga tankstationer. Det är i ljuset av detta fantastiskt hedrande och lovande att Volvo Lastvagnar nu kommer och visar upp de vätgaslastbilar som mitt företag vill byta till i framtiden.”

 

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon +46 (0)707 647389 eller e-post info@metacon.com

 

 

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta integrerade tankstationer för vätgas och systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com