Helbio har tillverkat och skickat en kraftvärmeenhet på 5 kW till Sydkorea. Systemet kommer att levereras till Vastek Group som är Helbios distributör i landet. 

Det här är den första enheten som Helbio levererar i landet. Så snart systemet anländer till Vasteks anläggningar i Bucheon, Sydkorea, kommer ett team från Helbio att åka dit för att färdigställa installationen och sätta enheten i drift.

”Jag är mycket nöjd med att vi äntligen skickade denna enhet till Vastek. Det stöder potentialen i vårt lilla kraftvärme-system CHP H2PS-5 och våra planer för att utöka vår verksamhet över hela världen”, säger Xenophon Verykios, VD för Helbio.

Helbio är ett högteknologiskt företag i Patras Science Park, som är specialiserat på utveckling, tillverkning och marknadsföring av väte- och energisystem främst från förnybara källor, antingen för industriellt bruk eller integrerat med bränsleceller för CHP-produktion. Flerbränslesystemen är konstruerade och tillverkade för drift med både flytande och gasformigt bränsle. Helbio har etablerat en ledande position över hela världen inom väteproduktion från biobränslen och har nyckelkompetens inom katalys, reaktionsteknik, processdesign och systemintegration och kontroll.

Sedan etableringen 2005 har Vastek Group varit verksamma inom en rad olika områden, bland andra världens bästa NDT-utrustning, kompositmaterial och bearbetningsutrustning, elektriska fordon, medicintekniska produkter, elektriska skateboards och vätgasbränsleceller. Vastek är erkänt för sin utmärkta förmåga inom leverans och aftersales grundad på rik erfarenhet och teknik. Vastek är en auktoriserad distributör i Sydkorea för Helbios H2PS-5-system.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner PM »