Metacons dotterbolag Helbio tillkännagav idag att de tecknat ett avtal med Pherousa som omfattar konstruktion och leverans av en ammoniakkrackningsenhet för vätgasproduktion. Enheten är en pilotanläggning med kapacitet på 10 kW och Helbio erhåller 10% av aktierna i Pherousa Green Technologies AS som betalning för enheten. Ägandet i Pherousa kommer att registreras i Helbio Holdings SA. Det totala värdet på enheten som levereras är över EURO 150 000.

Pherousa utvecklar en lösning för utsläppsfri djuphavssjöfartfart. Pherousa utvecklar ett flexibelt vätgasframdrivningssystem genom att lösa utmaningen med vätgaslagringskapacitet. Både ammoniak och vätgas kan användas som bränsle vilket ger fartygsägarna möjlighet att välja typ av bränsle. Vad som skiljer Pherousas lösning från andra koldioxidfria lösningar och system som samlar upp koldioxid är att man tar hänsyn till hela bränslets värdekedja: från produktion till bunkring och användning med fokus på flexibilitet och vad som är möjligt idag.

Baserat på avtalet kommer Pherousa att ha exklusiv licens på fartygsapplikationer medan Helbio får rätt till alla andra applikationer. Helbio kommer att vara leverantör av alla enheter som ska installeras på fartyg eller på andra ställen.

”Vi är glada att kunna förse Pherousa med en ammoniakkracker för vätgasproduktion i utbyte mot ett ägande i Pherousa och att tillsammans utveckla ett system för krackning av ammoniak till vätgas ombord på ett fartyg vilket kan hjälpa rederierna att minska investeringsrisken när man installerar framdrivningssystem som kommer att vara koldioxidfria. ”, säger Xenophon Verykios VD, Helbio.


För ytterligare information
, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 09:30 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

 

Hämta pressmeddelande som PDF »