Helbio har fått den slutliga rapporten från EU-kommissionen med godkännande av projektet Prometheus5 avseende utvecklingen av ett 5kW kraftvärmesystem, en innovativ, miljövänlig och effektiv lösning för kraft- och värmeproduktion med användning av vätgas och bränsleceller.

Promrtheus5 5kW kraftenhetHelbio klarade kraven framgångsrikt och får därmed hela bidragsbeloppet. Projektets totala anslag omfattar 1.212.397,38 euro. Totalt har 1.091.157,64 euro betalats ut till Helbio. Återstoden plus frisläppande av garanti (60.619,87 euro) Helbio var tvungen att sätta upp i början av projektet betalas nu ut till Helbio, totalt 181.859,61 euro.

”Projektet har uppnått de flesta av sina mål och milstolpar för perioden med relativt små avvikelser” skrivs i General Project Review Consolidated Report utfärdad av EU. ”Projektet har på ett adekvat sätt inriktat sig på marknadsförings-, exploaterings- och kommunikationsaktiviteter som har haft mycket goda effekter, samt påvisat potentialen för kommersialisering av produkten” skriver Elitsa Beyska, projektansvarig inom Horizon 2020.

”Vi är mycket stolta över att vi lyckas slutföra projektet med framgång” säger prof. Xenophon Verykios, VD för Helbio och fortsätter: ”Under projektperioden lyckades vi upprätta flertalet strategiska samarbeten och teckna distributionsavtal som underlättar marknadsföringen av vårt system. Det allra första målet är dock att bevisa för våra partners, kunder, leverantörer att H2PS-5 är en pålitlig produkt som fungerar säkert och ger de produktkrav som vi deklarerar, samtidigt som våra planer att öka vår produktionskapacitet fortlöper.”


För ytterligare information
, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019 kl. 12:35 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

 

Ladda ner PM »