Metacons dotterbolag Helbio S.A. har fått ytterligare orderen från Prudensco Integrated Systems Pvt. Ltd, Indien, för tillverkning av ett APU-system baserat på metanol som bränsle. APU-systemet kommer att utformas för att tillgodose behoven av ren, stabil och tyst kraftproduktion, speciellt för telekommunikationsapplikationer. APU-systemet kommer att testas på plats av ett telekommunikationsföretag i Indien. Totala ordervärdet landar runt €50,000.

Bränsleprocessorn kommer att omvandla ett metanol / vattenbaserat bränsle och leverera det reformerande vätet till en lågtemperatur PEM-bränslecell. Nettoeffekten hos enheten kommer att vara 5 kWe.

Helbio S.A. kommer att använda sin reformeringsteknik för att producera ett metanolbaserat elkraftssystem och därmed utöka flexibiliteten hos sin Prometheus-5-produkt till att inkludera metanolbränsle, förutom naturgas, gasol och biogas.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

 

 Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019 kl. 10:15 CET.

Ladda ner PM som PDF-fil »