Metacons dotterbolag Helbio har tillverkat och levererat det 5 kW kraftvärmesystem till Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, som tillkännagavs via ett pressmeddelande den 29 april 2019.

Systemet kommer drivas med naturgas för produktion av elektrisk kraft (5 kW) och värme (7 kW) via mellanproduktion av vätgas, med en låg temperatur PEM-bränslecell.

Dr. Xenophon Verykios, VD för Helbio, uttryckte sin tillfredsställelse och säger att Helbio har haft mycket framgångsrika interaktioner med olika brasilianska parter under de senaste åren och har levererat ett antal kraftvärmesystem (CHP) som drivs med bio-etanol eller naturgas. Eftersom bio-etanol är ett förnybart bränsle, med stor tillgänglighet i Brasilien, och med Helbio som det enda företaget i världen att tillhandahålla sådana system, tror vi att det finns gott om utrymme för ytterligare affärer i detta land.

Den smärre leveransförseningen berodde på den pågående coronapandemin.


För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »