Metacons dotterbolag Helbio har tillverkat och levererat ett bränslecellssystem till Catholic University of Rio de Janeiro. Ordern mottogs och tillkännagavs via ett pressmeddelande den 22 februari 2019.

Bränslecellssystemet kommer att komplettera kundens etanolreformer, som också den köpts för ett par år sedan från Helbio. Ordern inkluderar alla nödvändig kringutrustning för säker drift och alla dess parametrar övervakas och justeras genom dess dedikerade styrenhet för visuell representation och för datainmatning.


För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner PM »