Metacons dotterbolag Helbio har levererat ett 5 kW lågtemperatur PEM-bränslecellsystem till Chemical Process & Energy Resources Institute (CPERI) baserat i Thermi, Thessaloniki, Grekland, en order som tillkännagavs via ett pressmeddelande den 15 januari 2020.

Systemet kommer att operera på vätgas med hög renhet och har ett justerbart DC / AC-konditioneringssystem med en uteffekt på 5 kW.

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Ladda ner pressmeddelande »