Metacons dotterbolag Helbio har levererat det 5kW kraftvärmesystem (H2PS-5) för gasol som tillverkats åt Notes Co., Ltd. i Nagano, och som tillkännagavs via ett pressmeddelande den 1 maj 2019.

”Jag är glad att enheten äntligen gått iväg till Japan. Den har stått redo för leverans under några veckor men har försenats på grund av globala logistikstörningar på grund av covid-19-pandemin”, säger Helbios COO Thomas Chalkidis.


För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab